Algemene informatie

Op deze pagina vind je algemene informatie wat van belang is voor je deelname of waar je e.e.a kunt nalezen of documenten kunt downloaden.

Heb je verder nog vragen, mail dan naar gli@fysiototaal.nu

Wat houdt het traject in?
Het GLI traject ‘Samen Sportief in Beweging (SSiB)’ heeft als doel mensen met (een verhoogd risico op) leefstijl gebonden chronische aandoeningen te ondersteunen bij het bereiken van een gezonde leefstijl en deze te behouden. De interventie is bedoeld om mensen te prikkelen, zelfstandig te bewegen door verschillende bewegingsvormen te ervaren en daarna hun gekozen bewegingsvorm zelfstandig voort te zetten. Trainingssessies worden op maat aangeboden in samenwerking met een beweegprofessional, voedingsprofessional en sportaanbieders van laagdrempelig aanbod uit de buurt. Samenwerking is daarbij het kernwoord. Tijdens de basiscursus SSiB wordt op buurtniveau een daadwerkelijke verbinding gelegd tussen zorgverlening en sportaanbod.

Het traject duurt 2 jaar en bestaat uit groepsbijeenkomsten, online bijeenkomsten en individuele contacten. De eerste maanden zijn intensiever qua invulling (basisprogramma à 12 weken) en nadien volgt een nazorgtraject (10 maanden) en een onderhoudsfase (12 maanden). Het doel is dat je zelf leert veranderen, aanpassen en denken in mogelijkheden en oplossingen. We geven veel tips, adviezen en een helpende hand.

Tijdens het traject wordt er advies en begeleiding gegeven gericht over:

 • gezond bewegen
 • gezonde voeding
 • gezonde eetgewoontes
 • omgaan met stress
 • en beter (leren) slapen

Wie kan er deelnemen en wanneer?

 • Indien je een BMI van 25 of hoger hebt én een verhoogd risico op hart- en vaatziektes en/of diabetes type 2
 • Indien je een BMI van 30 of hoger hebt
 • Als je ouder bent dan 18 jaar
 • Je een verwijzing hebt van je huisarts, praktijk ondersteuner of specialist uit het ziekenhuis
 • Als je voldoende gemotiveerd bent en deze stap in het verbeteren van je leefstijl ook zelf wilt gaan maken

Onderdelen die aan de orde komen zijn onder andere
Positieve gezondheid, bewustwording en beweeggedrag, bewegen en afvallen, gezonde voeding, schijf van 5, gezond bewegen en grenzen stellen, eetgewoontes (vetten en suikers), voortzetten van bewegen, tussendoortjes, eten en gevoel, rondleiding supermarkt of andere vorm van product kennis, recepten gezonder maken, op eigen kracht verder.

Het traject bestaat uit 2 delen, een sportief gedeelte en een voedingsvoorlichtingsdeel. Je wordt vanuit 3 belangrijke invalshoeken (theorie, praktische vaardigheden en beweging) begeleid om blijvende gewichtsvermindering te kunnen realiseren en vol te houden met het bewegen.

Invulling beweeglessen
Tijdens de sport- en beweeg lessen maak je kennis met divers sportaanbod. De beweeglessen worden door een beweegprofessional van Sportservice Groep verzorgd. Dit kan zijn bij één van de sportclubs in de regio, het zwembad, de atletiekbaan, in gymzalen, fitnesscentra en/of gewoon buiten. Het sportaanbod wordt op maat aangeboden, is laagdrempelig en wordt ingevuld afhankelijk van groepssamenstelling en mogelijkheden van de deelnemers binnen de groep(en).  De eerste 6 weken zul je 2 x per week sporten, de tweede 6 weken wordt dit 1 keer per week.

Na de 12 weken begeleiding zal er gekeken worden naar voortzetting van bewegen en/of sport bij een reguliere sportaanbieder (vereniging, sportschool of zelfstandig) om hier gedurende of na het traject zelfstandig mee verder te gaan.

Kan je deelnemen met een blessure of beperking?
Bij je intake met de leefstijlcoach fysiotherapeut of diëtist wordt dit beoordeeld. Je motivatie maar ook je bewegingsmogelijkheden moeten voldoende zijn om deel te kunnen nemen.

Dagen/tijden lessen eerste 12 weken:
De eerste 6 weken zijn de bijeenkomsten op de volgende dagen/tijden:

In Hardenberg op dinsdag en vrijdag van 08.00 – 09.00 uur
In Ommen op woensdag en vrijdag van 16.00 – 17.00 uur
In Oosterhesselen op dinsdag en donderdag van 17.30-18.30 uur

De 6 weken erna is het 1 keer per week:
In Hardenberg op vrijdag van 08.00-09.00 uur
In Ommen op vrijdag van 16.00-17.00 uur
In Oosterhesselen op dinsdag van 17.30 -18.30 uur

Begeleidingsteam
Gedurende dit 2 jaar durende traject wordt je begeleid door verschillende specialisten op het gebied van bewegen (Sportservice Groep), menselijk lichaam (FysioTotaal) en diëtisten (Diadem of Dirkje van Asselt ,Lekker beter gezond)en specialisten van Welzijnsorganisaties (de Stuw, Wijzwelzijn, Maatschappelijk welzijn Coevorden). We werken nauw samen om jouw traject tot een succes te maken.

Verwijzingen
Voordat je bij ons start hebben we een verwijzing nodig van je huisarts of specialist. Vaak wordt dit opgestuurd naar ons via de beveiligde mail. Mocht je de verwijzing hebben meegekregen via de huisarts of specialist,  graag mailen naar info@fysiototaal.nu. Ook kun je je verwijzing uploaden in de Quli app.

Kosten / vergoeding
Deelname valt onder je basisverzekering en wordt volledig vergoed nadien je een screening hebt gehad bij je huisarts of specialist en daarvan een verwijzing hebt ontvangen. Ook je eigen risico (385,-) wordt hiervoor niet aangesproken.
Verder heb je vanuit de basisverzekering recht op 3 uur per jaar voor diëtetiek, wel na eerste opmaken van eigen risico.

Communicatie
Per deelnemersgroep maken we  (mits je hiervoor toestemming geeft) een whatsapp groep aan. Hierin kunnen we dan makkelijk mededelingen doen. Mocht je zelf vragen hebben kun je die ook hier stellen. Mocht je persoonlijk contact willen met de betrokken leefstijladviseur of diëtist, geef dat dan even via de app aan, dan kunnen we dit voor je regelen.

Cursusmap
Bij de eerste bijeenkomst krijg je een cursusmap. Hierin wordt informatie per les uitgelegd en kun je een en ander bijhouden als richtlijn en handboek. We kunnen ons voorstellen dat je bij het bijhouden van het slaapdagboek of beweegplanner niet voldoende ruimte hebt. Onder het kopje: GLI –> Dagboeken / invulformulieren kun je extra formulieren vinden en printen en/of opslaan.

Aanvullende begeleiding
In sommige gevallen kan het verstandig zijn om je naast dit traject nog apart te begeleiding of te coachen. Bijvoorbeeld bij een ontstane blessure of andere specifieke vraagstukken. Dit valt onder de gewone fysiotherapie, welzijnsorganisatie begeleiding en/of diëtetiek vergoedingen. Of je hiervoor verzekerd bent is afhankelijk van je indicatie en je eventuele aanvullende verzekering.

Groepenoverzicht
Onder het kopje “GLI groepenoverzicht” op onze website (zie hiervoor deze link) vind je wie de betrokken leefstijladviseur en diëtist is per groep. Ook staat hier op welke dag/tijd de bijeenkomsten zijn.

Obesitas Prik (Saxenda) en GLI
Indien je hiervoor in aanmerking komt en kiest voor ‘de obesitas prik (Saxenda) moet je eerst minimaal één jaar deelnemen aan een GLI traject (nieuwe regels v.a. juli 2022).

Bio impedantie
FysioTotaal biedt de mogelijkheid om je gezondheid in kaart te brengen. Met de bio-impedantiemeting krijg je je lichaamssamenstelling betrouwbaar en compleet in beeld, zoals: spiermassa, lichaamsvet, visceraalvet, vochtpercentage en botmassa. Met tips en adviezen op maat om jouw doelen te bereiken. Vaak wordt er een tussentijdse meting en eindmeting gepland om te zien of er wat verandert als je met de tips en adviezen aan de slag bent gegaan.
Let op: Wanneer je aanvullend verzekerd bent zullen er 2 behandelingen worden gerekend. Wanneer je niet aanvullend verzekerd bent kost de meting €95,-. Wil je meer informatie over deze meting? Klik dan hier.

Wetenschappelijk onderzoek
Er wordt onderzoek gedaan door GGD Ijsselland en Proscoop naar de invloed van Samen Sportief in Beweging op de gezondheid van alle deelnemers. De informatie wordt anoniem gebruikt. Dat betekent je naam nergens wordt genoemd en dat niemand weet dat het jouw informatie is. Er wordt enkel om je naam gevraagd om de verschillende soorten informatie aan elkaar te kunnen koppelen. Dit is nodig voor de administratie van het onderzoek. Dit wordt gecodeerd opgeslagen.
Als je meedoet aan het onderzoek wordt onderstaande  informatie over jou verzameld:

 • Lichaamsmetingen; je lengte, gewicht en buikomvang
 • Vragenlijst over je gezondheid
 • Groepsgesprekken en/of interviews over je gezondheid en wat je vindt van Samen Sportief in Beweging

Je kunt op ieder moment beslissen dat je niet meer mee wilt doen aan het onderzoek. Je hoeft daar geen reden voor op te geven. Jouw gegevens worden dan verwijderd en niet meer gebruikt. Als je dat wilt, dan kun je dat doorgeven aan de leefstijlcoach.
Klik hier voor het toestemmingsformulier

Quli app:
Er wordt gewerkt met een persoonlijk gezondheidsomgeving app waarin je verschillende informatie kunt bijhouden en registeren. Meer informatie en uitleg vind je hier.

Meer informatie
Wil je meer informatie houdt dan goed deze website in de gaten. Hier wordt de meest recente informatie en/of aanvullende vragen gedeeld. Mocht je desondanks toch nog een vraag hebben stel deze dan via de mail op: gli@fysiototaal.nu. We proberen deze dan zo spoedig én volledig mogelijk te beantwoorden.

Opgeven/starten?
Wil je deelnemen en/of starten met een GLI traject?
Meld je dan aan via gli@fysiototaal.nu of bel met 0523-281617 en geef je naam en contact gegevens door.

Startmomenten en eventuele wachtlijst:
Het kan zijn dat er sprake is van een wachtlijst voor een bepaalde groep. Wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn kunnen we niet starten met een groep en kan het zijn dat je moet wachten tot de volgende groep start. Er zijn 3 vaste start momenten per jaar (eind januari/febr, mei, aug/sept)

 

Vraag een online intake of telefonisch consult aan