FysioTotaal werkt met een aantal kwalitatieve (online) systemen om onder meer de communicatie met andere zorgverleners en artsen goed en veilig te laten verlopen. Jou als patiënt van update informatie of huiswerkoefeningen te voorzien waarbij je privacy wordt gewaarborgd. En om je gegevens goed te registreren in een elektronische patiëntendossier.