Ben ik verzekerd?

Fysiotherapie wordt maar in een beperkt aantal gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Wat je precies vergoed krijgt, hangt af van jouw leeftijd en de reden waarom je fysiotherapie krijgt. Je kunt je aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die (in de meeste gevallen) niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hiervoor geldt geen eigen risico. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9). Is dit (18x) nog niet voldoende, dan is er vanuit de aanvullende verzekering van de ouders vergoeding mogelijk

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Heb je een chronische aandoening? Dan krijg je fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering. Je betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf of ze worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit jouw aanvullende verzekering. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Vanaf de 21e behandeling wordt jouw eigen risico aangesproken.

In de Zorgverzekeringswet vind je alle chronische aandoeningen. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. Heb je geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering
Bij een chronische aandoening die staat op de “chronische lijst”.
Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijg je de eerste 12 behandelingen vergoed.
Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijg je de eerste 37 behandelingen vergoed.
Bij COPD krijg je in het eerste behandeljaar de eerste 5 tot 70 behandelingen vergoed. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de COPD.

In bovenstaande gevallen wordt eerst jouw eigen risico aangesproken.

Covid-19 herstelzorg: De overheid heeft bepaald dat er vanaf 1 juli 2024  geen aanspraak meer mogelijk is vanuit de basisverzekering voor fysiotherapie bij Covid-19 herstelzorg of verlengde herstelzorg. Voor lopende trajecten vóór 1 juli geldt nog wel de 50 behandelingen voor maximaal een half jaar. Wel zou je de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering kunnen volgen, mits je hiervoor voldoende aanvullend verzekerd bent.

GLI (gecombineerde leefstijl interventie):  Zie de pagina over GLI op onze website, klik hier

Contracten verzekeraars
FysioTotaal heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat je behandeling met het juiste verzekeringspakket deels of  volledig gedekt wordt. Weet je niet zeker of en voor hoeveel behandelingen je verzekerd bent voor Fysiotherapie? Bekijk dan het polisblad van je verzekering.  Ook als jouw behandeling niet vergoed wordt door je zorgverzekering ben je van harte welkom bij FysioTotaal. Wanneer je wilt weten wat een behandeling dan kost, bekijk de tarieven op onze website. De nota ontvang je via de mail.

Verwijzing
Een verwijzing voor de fysiotherapie is niet noodzakelijk. Je kunt met én zonder verwijzing van een huisarts en/of specialist door een fysiotherapeut behandeld worden. Voor sommige aandoeningen wordt een verwijzing gevraagd doordat er dan vergoeding mogelijk is uit de basisverzekering.

Bij een enkele zorgverzekeraar is nog een verwijzing nodig bij een behandeling aan huis. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Vraag een online intake of telefonisch consult aan