Fysio- en revalidatieassistenten

Binnen FysioTotaal zijn naast de fysiotherapeuten met verschillende specialisaties ook fysiotherapieassistenten en/of bewegingsagogen werkzaam. Zij hebben een 4 jarige MBO opleiding gevolgd, veelal met specialisatie richtingen, en weten alles over het menselijk lichaam, training en gezond bewegen. Zij ondersteunen de fysiotherapeuten op allerlei vlakken: van het uitvoeren van behandelplannen en metingen tot het verzorgen van trainingen en lessen.

De fysiotherapeut blijft de aangewezen persoon voor diagnostiek, specifiek onderzoek en medische pathologie (ziekte herkenning). Samen ontwikkelen ze jou plan van aanpak om te herstellen, te voorkomen of te verzorgen.

In dit proces vindt continue communicatie plaats tussen de therapeut en assistent. Bij problemen, vragen of indien er aanpassingen nodig zijn in jouw behandelplan, vindt er waar nodig overleg plaats met de fysiotherapeut en/of afstemming via jou eigen EPD (electronisch patiënt dossier).

Vraag een online intake of telefonisch consult aan