Klachten/geschillen

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht.
Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden.
FysioTotaal is aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Deze stichting regelt deze klachtenregeling. Zo is er een pool van klachtenfunctionarissen beschikbaar voor Keurmerk praktijken of afzonderlijke Keurmerk deelnemers.


Je handelt bij een ingediende klacht als volgt:
Wanneer je een schriftelijke klacht hebt neergelegd is het de bedoeling dat FysioTotaal allereerst een gesprek met je voert en probeert tot een bevredigende oplossing te komen. Een schriftelijke klacht bij ons neerleggen kan middels een mail of middels ons klachtenformulier. FysioTotaal neemt binnen 5 werkdagen contact op. Indien gewenst kunnen zowel FysioTotaal als de patiënt iemand uitnodigen om bij dit gesprek aanwezig te zijn.
Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, kun je een klachtenformulier opsturen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klacht wordt dan binnen 2 weken in behandeling genomen.

Keurmerk Fysiotherapie
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
klacht@keurmerkfysiotherapie.nl

Vraag een online intake of telefonisch consult aan