FysioFitness of Medische fitness

Wat is FysioFitness?

Het is natuurlijk enorm belangrijk dat je goed in je vel zit, een belangrijke factor hiervoor is de staat van je lichaam. Een goed gewicht, uithoudingsvermogen, spierkracht, lenigheid en nog veel meer draagt hieraan bij en het zorgt ervoor dat je lichaam beter bestand is tegen blessures, ongelukken, het ouder worden en andere klachten. Daarom bieden wij Particuliere Fitness aan.

Fitness, maar dan met de begeleiding van één van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten en/of -assistenten in kleine groepen. Ook zonder klachten of behandeling ben je welkom bij onze Fitness trajecten. Samen zorgen we dat je fit wordt en fit blijft!

FysioFitness: Een goede analyse en een haalbaar trainingsschema

Na je aanmelding beginnen we altijd met een intake. Tijdens deze intake leren we jou en je persoonlijke situatie kennen en wat je eigen doelstellingen zijn. Op basis daarvan maken we een trainingsschema die past bij je persoonlijke doelen. Vervolgens gaan we aan de slag op één van onze locaties. Tijdens je training blijven we je doelen in de gaten houden door, waar wenselijk, tussentijdse metingen. Ook begeleiden we je in het gebruik van onze toestellen en bij de uitvoering van je ‘vrije’ oefeningen.

Praktisch

Op de volgende locaties bieden bij FysioFitness aan:

  • Hardenberg
  • Emmer Compascuum

Dagen en tijden FysioFitness  groepen Hardenberg:

Maandag van 9.00 uur – 10.00 uur
Dinsdag van 08.30 – 09.30 uur
Dinsdag van 17.00 uur – 18.00 uur
Woensdag van 14.00 uur – 15.00 uur
Vrijdag van 9.00 uur – 10.00 uur.

Dagen en tijden FysioFitness  groepen Emmer Compascuum:

Donderdag van 16.00 uur – 17.00 uur  (bij voldoende aanmeldingen zal deze groep weer starten)

Kosten:

Volwassenen

FysioFitness 1x per week € 34.95 per maand
FysioFitness 2 x per week € 48,95 per maand

Inschrijfgeld (eenmalig) €25,- voor degene die niet bekend zijn bij FysioTotaal, onder andere voor het afnemen van een intake en opstellen trainingsdoelen. Indien je bekend bent binnen de praktijk of doorstroomt vanuit de fysiotherapie van FysioTotaal, hoef je dit inschrijfgeld niet te betalen.

*Betaling per automatisch incasso.

Medische fitness

Inhoud:
groep van 5-6 maximaal, 1 begeleider op de groep, periodiek opmaak van een nieuw trainingsprogramma en uiteraard intensieve controle qua uitvoering van oefeningen.

Dag en Tijd:

Dagen en tijden Medische Fitness  groepen:
Maandag van 11.25 – 12.15 uur
Donderdag van 8.40–9.30 uur

Duur: 50 minuten

Kosten:

1x training per week €50,- per maand
2x training per week €87,50 per maand

NB: de groep gaat door bij minimaal 4 deelnemers. We hanteren een maximaal aantal deelnemers van 5 en nadien zal er een wachtlijst gebruikt gaan worden en /of wordt gekeken of er een nieuw uur bij kan komen.

Bij bovenstaande fitness uren vindt betaling plaats via een automatische maandelijkse incasso en gelden abonnementsperioden van 6 of 12 maanden. Gemiste uren kunnen in overleg ingehaald worden. Abonnement betreft een periode van 1 jaar, na afloop van 1 volledig jaar wordt het abonnement automatisch verlengd met een maand tot wederopzegging. Wanneer jij je abonnement wilt opzeggen dient dit schriftelijk te gebeuren voorzien van jouw handtekening.

Personal training

Inhoud:
traject van 12 weken waarin je met een vooraf opgesteld doel en plan afspreekt waar je over 3 maanden wilt staan.
Je gestelde en behaalde doelen kunnen waar nodig en wenselijk ondersteund worden met metingen. O.a. de bio-impedantie analyse.
Dag:            Af te spreken met de begeleider
Duur:           50 minuten
Kosten:        1x training per week €200,- per maand en 2x training per week €350,- per maand.
Begeleiding: 1 op 1 of 1 op 2.

Dit traject kan middels een nota en/of eenmalige incasso vooraf worden voldaan.

 

Eén op één training (periodiek, op aanvraag)

Inhoud: net zoals onze fysiotherapie begeleiding valt dit onder dezelfde inhoud. Hiervan ontvang je dan een particuliere nota die dezelfde tarieven heeft als fysiotherapie. Deze zijn te vinden op onze website.
Wanneer kan dit worden ingezet: iemand die heel gericht advies wil (of een meting wil) en daar vervolgens zelf mee aan de slag gaat bijvoorbeeld of enkele behandelingen / begeleiding nodig heeft, maar waarvoor een personal trainingstraject van 12 weken te lang is.
Tijd en dag: af te spreken met de therapeut
Duur:           25 minuten of dubbel zitting (50 minuten)
Kosten:        zie: https://fysiototaal.nu/tarieven/

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENT FYSIOFITNESS:

Artikel 1. Ik ben bekend met het feit dat ik mijn abonnement aanga voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de ingangsovereenkomst.

Artikel 2. Ik weet dat ik geen aanspraak kan maken op restitutie van abonnementsgeld. Gemiste uren kunnen in onderling overleg ingehaald worden. Alleen bij verhuizing buiten een straal van 15 km van de locatie van FysioTotaal waar deelnemers sporten, is het tussentijds beëindigen van het contract mogelijk.

Artikel 3. FysioTotaal is bevoegd de abonnementsprijs aan te passen.

Artikel 4. Het abonnementsgeld dient via automatische periodieke incasso te worden voldaan, op maandbasis.

Artikel 5. Algemene voorwaarden en huisregels:

-Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
-FysioTotaal is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen en te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en op daarop aansluitende dagen.
-FysioTotaal is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen, van welke aard en door welke oorzaak dan ook.
-Draag schoon schoeisel en schone, gepaste kleding.
-Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de lessen te volgen.
-FysioTotaal behoudt zich het recht voor om bij een nieuw abonnementhouder om identificatie te vragen bij inschrijving.

Artikel 6. De directie van FysioTotaal behoudt zich het recht wanneer abonnementhouders zich misdragen, hen de toegang tot het pand te ontzeggen en het abonnement van deze abonnementhouders met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder teruggave van betaalde gelden.

Voorkom fysieke ongemakken en zit lekker in je vel

Voorkom fysieke ongemakken en zit lekker in je vel

Blijf in beweging en zorg dat je lekker in je vel blijft zitten door FysioFitness. Samen met onze therapeut maak je een schema dat bij je past, je zet nieuwe doelen en werkt daar naartoe. Een fit lichaam is beter in staat om blessures en klachten op te vangen. Dit geldt voor jong en oud. Door de juiste training en begeleiding doen we er samen alles aan om te zorgen dat je lekker in je vel zit.

Herstel fysieke ongemakken en word weer fit

Herstel fysieke ongemakken en word weer fit

Als je lichaam het even niet makkelijk heeft door bijvoorbeeld een blessure of verminderde conditie is juist begeleid sporten een goede oplossing. Samen met jou stellen we doelen die haalbaar zijn en ervoor zorgen dat je op het juiste tempo de doelen bereiken. We adviseren je en kijken daarbij verder dan alleen de training. Samen zorgen we dat je weer fit wordt en fit blijft.

Vraag een online intake of telefonisch consult aan