GLI - gecombineerde leefstijl interventie

Wat is GLI - gecombineerde leefstijl interventie?

Wat leuk dat je interesse hebt in de GLI – gecombineerde leefstijl interventie! De eerste stap is gezet. Onder het kopje GLI, in de menubalk, vind je alle informatie over de GLI; over de GLI groepen, de Quli app, video’s om les inhoud nog een keer na te luisteren, etc. Informatie die van belang is voor je deelname of waar je e.e.a kunt nalezen of documenten kunt downloaden.

Heb je verder nog vragen, mail dan naar gli@fysiototaal.nu

We hopen je te ontmoeten in het (2-jarig) GLI traject op naar meer fitheid en een betere gezondheid voor nu of in de toekomst.

Wat houdt het GLI – gecombineerde leefstijl interventie traject in?

Het GLI traject ‘Samen Sportief in Beweging (SSiB)’ heeft als doel mensen met (een verhoogd risico op) leefstijl gebonden chronische aandoeningen te ondersteunen bij het bereiken van een gezonde leefstijl en deze te behouden. De interventie is bedoeld om mensen te prikkelen, zelfstandig te bewegen door verschillende bewegingsvormen te ervaren en daarna hun gekozen bewegingsvorm zelfstandig voort te zetten. Trainingssessies worden op maat aangeboden in samenwerking met een beweegprofessional, voedingsprofessional en sportaanbieders van laagdrempelig aanbod uit de buurt. Samenwerking is daarbij het kernwoord. Tijdens de basiscursus SSiB wordt op buurtniveau een daadwerkelijke verbinding gelegd tussen zorgverlening en sportaanbod.

Het traject duurt 2 jaar en bestaat uit groepsbijeenkomsten, online bijeenkomsten en individuele contacten. De eerste maanden zijn intensiever qua invulling (basisprogramma à 8-10 weken) en nadien volgt een nazorgtraject (10 maanden) en een onderhoudsfase (12 maanden). Het doel is dat je zelf leert veranderen, aanpassen en denken in mogelijkheden en oplossingen. We geven veel tips, adviezen en een helpende hand.

Eerste (wetenschappelijke) uitkomsten na 2 jaar (oktober 2023)

  • 3,5% gewichtsverlies na de basiscursus (na 8 weken)
  • 5-7% gewichtsverlies na 1 jaar
  • ervaren van meer lichamelijke fitheid
  • ervaren van meer geestelijke fitheid
  • beter kunnen slapen
  • goede groepsbinding, sociale contacten en gezelligheid
  • rapport cijfer 7,8
  • bio-impedantie meting geeft meer inzicht en is aanvullend in het traject
  • fijne en leuke lesgevers
  • fijn dat er mulit-disciplinair wordt samengewerkt tussen zorgverleners

 

Vraag een online intake of telefonisch consult aan