Go for (F)it kinderen

Wat is Go for (F)it?

Dit is een bewegingsactiviteit voor kinderen van 6 tot 16 jaar met overgewicht, motorische achterstand of waarbij bewegen überhaupt wat meer aandacht vraagt. Er wordt bewogen met leeftijdsgenoten. De lessen bestaan uit beweeg- en leefstijlcoaching van 1 uur, 1 of 2 keer per week en vind plaats in Hardenberg op de Schans.

Instromen kan op ieder moment en voor aanvang van deelname worden er testen afgenomen en bepaalt de kinderoefentherapeut en/of leefstijlcoach hoe je traject eruit komt te zien. Als onderdeel van de bijeenkomsten worden er ook een aantal bijeenkomsten voor de ouders gehouden, soms ook samen met de kinderen. Het doornemen van voeding, het beweegdagboek en tips en trucs in thuissituatie zijn hier onderdeel van. De bijeenkomsten zijn onder begeleiding van een kinderoefentherapeut, fysiotherapeut en/of leefstijladviseur.

Periodiek vinden er metingen plaats en terugkoppeling naar bijvoorbeeld de huisarts of ander (medisch) betrokken specialisten. Ons streven is het verantwoord en plezierig kennismaken met (sport en) bewegen, waarbij doorstroom in het reguliere sportaanbod het doel is.

De inhoud extra uitgelegd:
Het programma bij FysioTotaal is gebaseerd op het gevalideerde programma “Plezier in Bewegen” van Mw. M. Bronzwaer te Maastricht. De trainingen qua kracht- en conditieopbouw zijn volgens de laatste inzichten in de inspanningsfysiologie waarbij onderdelen uit de positieve gezondheid, het leefstijlroer en gedragsverandering bij kinderen mee zijn genomen. In specifieke gevallen of waar wenselijk wordt er samengewerkt met een diëtist en/of orthopedagoog.

Verwijzing, kosten en vergoeding
De eerste 18 behandelingen voor kinderen worden uit de basisverzekering gehaald indien er sprake is van een lichamelijke klacht. Na de 18e behandeling, is het afhankelijk van je aanvullende verzekering. Hiervoor is een verwijzing nodig van je (huis)arts.

Mocht je geen aanvullende verzekering (meer) hebben of wil je Go for (F)it  preventief inzetten dan kun je voor je zoon of dochter een Go for (F)it abonnement afsluiten! Hiervoor is geen verwijzing nodig van een arts of specialist. Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij onze praktijk.

Tarieven voor een Go for (F)it abonnement:

  •  1 keer per week is €25,75
  •  2 keer per week is €36,-

Vraag een online intake of telefonisch consult aan