Graded Activity

Wat is Graded activity?

Graded activity is een oefenmethode binnen de fysiotherapie, waarin het stapsgewijs opvoeren van activiteiten in tijd, aantal of zwaarte centraal staat.

Graded activity concept extra uitgelegd:

Door pijn is er soms sprake van inactiviteit, zoals bij chronische pijn en dan met name pijn bij bewegen. Dit geeft soms angst voor het bewegen wat leidt tot inactiviteit, met alle nadelige gevolgen van dien. De negatieve spiraal is ingezet.

Negatieve spiraal:

Als men ervaart dat het bewegen pijn doet gaat men uit angst voor de pijn minder bewegen met als gevolg: nog meer pijn en klachten ten gevolge van inactiviteit.
Omdat er niet of nauwelijks bewogen wordt, ontstaat het zogenaamde disuse-syndroom. De conditie (belastbaarheid) neemt af en pijn beheerst het denken en doen. Om de vicieuze cirkel te doorbreken moet er juist bewogen worden, aan de hand van een specifiek opgesteld oefenschema ga je steeds een stapje verder. Je begint op een veilig , laag beginniveau dat met stapjes – graded – wordt opgevoerd tot het eindniveau. Je wordt begeleidt door een therapeut/trainer die werkt volgens regels uit de gedragstherapie die hierbij van toepassing zijn.

Het Graded Activity concept binnen de fysiotherapie combineert de aanpak ook vaak met een arbeids/bedrijfsarts en ondersteund bij de terugkeer naar de werksituatie.
Uitwisseling van informatie over de werkplek en werkbelasting zijn daar belangrijke onderdelen in. Op basis van de verkregen gegevens wordt een trainingsprogramma aangepast of opgesteld en vindt er waar nodig terugkoppelmomenten plaats naar een eventuele bedrijfsarts of bedrijf.

Voor wie?

 • Personen of werknemers met (langdurige) klachten van het bewegingsapparaat, waarbij het vermijden van pijnlijke bewegingen leidt tot minder activiteit. Daardoor neemt de conditie (belastbaarheid) steeds verder af en dreigen bij hervatting van activiteiten de klachten spoedig terug te komen.
 • Graded Activity is uitermate geschikt voor personen/werknemers bij wie lang verzuim door klachten dreigt en personen/werknemers die regelmatig terugkerende (recidiverende) klachten hebben. Moeizame werkhervatting na een (rug-) hernia is bijvoorbeeld een goede indicatie.
 • Graded Activity is niet geschikt als er een duidelijke en reële angst is voor letsel en/of beweging en als er geen bereidheid is tot gedragsverandering (persoon zelf is niet gemotiveerd)
 • Graded Activity richt zich vooral op de vooruitgang in ontwikkelingen en minder op de aanwezige pijn, omdat pijn al een langere tijd de regie heeft gehouden, waardoor een persoon al langere tijd stil staat in ontwikkeling. Uiteraard wordt er wel altijd rekening gehouden met een verantwoorde opbouw.

Duur Graded Activity traject
Het doel van Graded Activity binnen de fysiotherapie is functieherstel en sport- / werkhervatting binnen drie maanden.

Welke klachten?

 • A-specifieke lage rugklachten in het subacute stadium (4-6 weken / zo vroeg mogelijk)
 • Status na hernia; als geen tevredenstellende reïntegratie wordt bereikt
 • Status na hernia-operatie; als geen tevredenstellende reïntegratie wordt bereikt
 • Recidiverende lage rugklachten (2e of 3e keer)

Overige a-specifieke klachten van het houding- en bewegingsapparaat zoals: langdurige a-specifieke rugklachten, RSI of KANS (Klachten aan Arm, Nek en Schouder), Whiplash, Fibromyalgie, Bechterew, psychosomatische aandoeningen, Burn out, pijnsyndroom, etc.

3 Fases Graded Activity traject

 1. De startfase (oriëntatie) bestaat uit fysiotherapeutisch onderzoek naar belemmerende en stimulerende factoren voor de opbouw, uitleg over het traject en het stellen van specifieke doelen. Dit is veelal een eenmalig onderzoek.
 2. In de behandelfase werkt de cliënt aan uitbreiding van zijn gekozen activiteiten en realiseren van zijn doelen binnen de afgesproken tijd. In deze periode is er dus sprake van een tijd-contingente aanpak en hierbij wordt middels training (vaak 1 of 2x per week) de opbouw gerealiseerd. Eventueel kan er in deze fase ook sprake zijn van een opbouw van werkzaamheden (indien dit één van de na te streven doelen is).
 3. De generalisatiefase is het toepassen van het geleerde in de alledaagse situatie, er wordt geleerd om te gaan met het behaalde mét behoud van het resultaat op langer termijn (omgaan met terugval en/of terugval voorkomen). In deze periode vindt nog een periodiek terugkomen bij de Graded Activity begeleider plaats.

Vraag een online intake of telefonisch consult aan